Kirjatehnika


Lapse lugema õppimine käib käsikäes kirjutamisega. Et lapsel kujuneks välja kirjutamisvalmidus, tuleks kätt harjutada etapiviisiliselt alustades üksikutest märkidest ning arenedes edasi keerukamateks sümboliteks.

kuidas õppida kirjutama

Joonista paberile paar märki/sümbolit ja palu lapsel neid järgi teha. Ära unusta, et lapsed väsivad kiiresti. Igapäevaselt mõned minutid harjutada on piisav - kindel harjutamise algusaeg õpetab ka distsipliini.

Kui olete ostnud harjutuste vihiku, siis leia esimesteks harjutusteks lihtsamad ja mine vastavalt ülaltoodud joonisele edasi - tihtipeale on vihikutes harjutused segamini.Õige kirjutamisviis

Tutvu õige kirjutamisviisiga:

õige kirjatehnika