Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Domeeni lasteaialaps.ee (edaspidi veebileht) ja rakenduse TG - lasteaialaps (edaspidi rakendus) omanik ja haldaja on Devals OÜ, registrikood 16224990, juriidiline aadress Tammepõllu tee 17, 74001 Harjumaa, Viimsi, telefon (+372)56851904, e-mail: devals@devals.ee (edaspidi Devals). Devals ei töötle rakenduse kasutamisel isikuandmeid ühelgi viisil. Kasutaja saab anda Devalsile isikuandmed vaid lasteaialaps.ee kontaktide lehel.

Töödeldavad isikuandmed

Nimi;

E-mail.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Rakendus on kasutajale tasuta kättesaadav ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest. Rakenduse sisuks on haridust edendavad mängud. Mängudele ligipääsuks ega mängimiseks ei ole kasutajal vaja sisestada endaga seotud andmeid - kasutaja jääb anonüümseks. Rakenduse kasutajate andmeid (isikuandmeid, tundlikke andmeid jms) ei koguta, jagata, säilitata ega töödelda ühelgi viisil.

Isikuandmeid nagu e-post ja kliendi nimi, mille klient esitab lehe ""Kontakt" kaudu, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Rakendus, sh API'd ja/või SDK'd, mida rakendus kasutab, vastab Ameerika Ühendriikide Laste Interneti-privaatsuse kaitse seaduse (inglise keeles U.S. Children's Online Privacy and Protection Act (COPPA)), Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmääruse (inglise keeles General Data Protection Regulation (GDPR)) ja teiste kehtivate seadusandlusest tulenevatele nõuetele.

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebilehe klienditoele kliendiprobleemide lahendamiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Microsoft'i serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Kliendi pöördumisi säilitatakse vastavalt vajadusele.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi enam otseturundusteateid saada, tuleb võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (devals@devals.ee).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (Devals OÜ, registrikood 16224990, juriidiline aadress Tammepõllu tee 17, 74001 Harjumaa, Viimsi, telefon (+372)56851904, e-mail: devals@devals.ee).

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).