tg-sf-logo
sf-logo


Rakendus "TG - lasteaialaps"


ToddlerGames (TG) rakendus on kasutajale tasuta kättesaadav ning kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest. Täpsem info projekti kohta leiab siit >>.

Rakenduse sisuks on haridust edendavad mängud. Rakendus võimaldab lapsel kooliks valmistuda eelkõige lugema õppimist harjutades.

ToddlerGames on jaotatud neljaks omavahel tugevalt seotud teemaks: häälikud, häälimine, lugemine ja kirjutamine. Erinevaid mänge mängides saab laps õppida häälikuid, harjutada häälimist, lugemist ja kirjutamist või meelde tuletada juba varem õpitut.

Mänge võiks soovitatavalt mängida koos vanemaga senikaua kui laps näitab väsimuse märke. Esmalt piisabki vaid paarist minutist.

Juhiseid mänguliseks õppimiseks ehk kuidas motiveerida last õppima, leiad Avalehelt ja lehelt Juhised. Harjutage ka paberi ja pliiatsiga kirjutamist (vt Kirjatehnika).

ToddlerGames rakenduse saab paigaldada oma arvutisse või nutiseadmesse tasuta. Alla laadimise lingid viivad rakenduste levitamise platvormidele. Vali allpool sobiv platvorm ja lae rakendus alla.Ja nüüd mängima..

ToddlerGames rakendus on allalaetav siit:


Juhised rakenduse kasutamiseks leiad siit >>